THE BIGGEST FASHION
AND TEXTILE FAIR IN THE BALTIC STATES
16-18 September, 2021
Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
Stand no:
1.18A
Stendas:
1.18A
Company name:Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
Registration no: 120404485
VAT no: LT204044811
Company is: Service provider,  
Įmonės pavadinimas:Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
Įmonės kodas: 120404485
PVM kodas: LT204044811
Įmonė: Service provider,  
Contact Information
Address: Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 277 6707 , Fax:
Contact person: Dalia Ramunė Janarauskienė, IT, verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyriaus vedėja
Kontaktinė informacija
Adresas: Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 277 6707 , Faks:
El. paštas: komercija@vzdrmc.lt
Kontaktinis asmuo: Dalia Ramunė Janarauskienė, IT, verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyriaus vedėja
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (Lietuvių kalba):
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ yra vienas iš didžiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje, teikiantis ugdymo ir pirminio bei tęstinio profesinio mokymo, neformalaus mokymo bei profesinės reabilitacijos paslaugas, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią situaciją darbo rinkoje ir visuomenės lūkesčius. Profesinis mokymas vykdomas Vilniuje, Druskininkų filiale, Zarasų ir Pakruojo skyriuose.
Siuvėjas, sukirpėjas-konstruktorius – tai vienos iš paklausiausių profesijų darbo rinkoje. Mokymo centre nuolat komplektuojamos šių mokymo programų grupės. Mokymas vykdomas pagal Siuvėjo, Sukirpėjo-konstruktoriaus modulines formaliojo profesinio mokymo programas bei kitas su siuvimo specializacija susijusias neformaliojo profesinio mokymo programas. Praktinio mokymo kabinetuose, vadovaujant patyrusiems meistrams, mokiniai ne tik įgyja siuvimo technologijos pagrindus, bet išmoksta konstruoti, modeliuoti gaminius, užsiima kūrybine veikla, rengia savo gaminių parodas. Praktinius įgūdžius mokiniai lavina realiose darbo vietose- siuvimo įmonėse. Esame aktyvūs LATIA nariai. Ruošiant siuvimo specialistus bendradarbiaujame su LR ŠMSM, Užimtumo tarnyba, darbdaviais, dalyvaujame įvairiuose mokymo paslaugų teikimo projektuose, geriausi mokiniai turi galimybę stažuotis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigose bei siuvimo įmonėse pagal Erasmus+. Baigę mokymo programas, mokiniai įgyja siuvėjo, sukirpėjo-konstruktoriaus profesinio mokymo diplomus ir sėkmingai dirba tekstilės, siuvimo pramonės įmonėse, įkuria savo įmones. Buvusieji mokiniai, dabartiniai siuvimo specialistai- tai mūsų mokymo centro pasidižiavimas.
Įstaigos buveinės adresas – Žirmūnų g. 143, Vilnius, tel .nr.:8 (5) 277 6712, el. paštas: info@mczirmunai.lt.
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (Anglų kalba):
Company’s profile, products/services description:
Vocational training center "Žirmūnai" is one of the largest vocational training centers in Lithuania, providing education and initial and continuing vocational training, non-formal education and vocational rehabilitation services, taking into account the constantly changing situation in the labor market and public expectations. Vocational training is provided in Vilnius, Druskininkai branch, Zarasai and Pakruojis branches.
Tailor, cutter-designer is one of the most sought-after professions in the labor market. The training center regularly recruits groups of these training programs. The training is carried out according to the modular formal vocational training programs of the Tailor and the Cutter-Designer and other non-formal vocational training programs related to the specialization of sewing. In practical training classrooms, under the guidance of experienced masters, students not only acquire the basics of sewing technology, but also learn to construct, model products, engage in creative activities, organize exhibitions of their products. Pupils develop practical skills in real workplaces - in sewing companies. We are active members of LATIA. In training sewing specialists, we cooperate with the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, the Employment Service, employers, participate in various training services projects, the best students have the opportunity to do internships in foreign vocational training institutions and sewing companies under Erasmus +. After completing the training programs, students obtain vocational training diplomas as a tailor, cutter-designer and successfully work in textile and sewing industry companies, establish their own companies. Former students, current sewing specialists are the pride of our training center.
The registered office address of the institution is Žirmūnų str. 143, Vilnius, phone: 8 (5) 277 6701, e-mail: E-mail: info@mczirmunai.lt.
Trade marks:
Prekiniai ženklai:
MC ŽIRMŪNAI
Product groups
Prekių grupės
Machinery, Technologies & Logistics:
38. R&D. Consultancy,  39. Service,  
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (Lietuvių kalba):
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ yra vienas iš didžiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje, teikiantis ugdymo ir pirminio bei tęstinio profesinio mokymo, neformalaus mokymo bei profesinės reabilitacijos paslaugas, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią situaciją darbo rinkoje ir visuomenės lūkesčius. Profesinis mokymas vykdomas Vilniuje, Druskininkų filiale, Zarasų ir Pakruojo skyriuose.
Siuvėjas, sukirpėjas-konstruktorius – tai vienos iš paklausiausių profesijų darbo rinkoje. Mokymo centre nuolat komplektuojamos šių mokymo programų grupės. Mokymas vykdomas pagal Siuvėjo, Sukirpėjo-konstruktoriaus modulines formaliojo profesinio mokymo programas bei kitas su siuvimo specializacija susijusias neformaliojo profesinio mokymo programas. Praktinio mokymo kabinetuose, vadovaujant patyrusiems meistrams, mokiniai ne tik įgyja siuvimo technologijos pagrindus, bet išmoksta konstruoti, modeliuoti gaminius, užsiima kūrybine veikla, rengia savo gaminių parodas. Praktinius įgūdžius mokiniai lavina realiose darbo vietose- siuvimo įmonėse. Esame aktyvūs LATIA nariai. Ruošiant siuvimo specialistus bendradarbiaujame su LR ŠMSM, Užimtumo tarnyba, darbdaviais, dalyvaujame įvairiuose mokymo paslaugų teikimo projektuose, geriausi mokiniai turi galimybę stažuotis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigose bei siuvimo įmonėse pagal Erasmus+. Baigę mokymo programas, mokiniai įgyja siuvėjo, sukirpėjo-konstruktoriaus profesinio mokymo diplomus ir sėkmingai dirba tekstilės, siuvimo pramonės įmonėse, įkuria savo įmones. Buvusieji mokiniai, dabartiniai siuvimo specialistai- tai mūsų mokymo centro pasidižiavimas.
Įstaigos buveinės adresas – Žirmūnų g. 143, Vilnius, tel .nr.:8 (5) 277 6712, el. paštas: info@mczirmunai.lt.
Company’s profile, products/services description:
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (anglų kalba):
Vocational training center "Žirmūnai" is one of the largest vocational training centers in Lithuania, providing education and initial and continuing vocational training, non-formal education and vocational rehabilitation services, taking into account the constantly changing situation in the labor market and public expectations. Vocational training is provided in Vilnius, Druskininkai branch, Zarasai and Pakruojis branches.
Tailor, cutter-designer is one of the most sought-after professions in the labor market. The training center regularly recruits groups of these training programs. The training is carried out according to the modular formal vocational training programs of the Tailor and the Cutter-Designer and other non-formal vocational training programs related to the specialization of sewing. In practical training classrooms, under the guidance of experienced masters, students not only acquire the basics of sewing technology, but also learn to construct, model products, engage in creative activities, organize exhibitions of their products. Pupils develop practical skills in real workplaces - in sewing companies. We are active members of LATIA. In training sewing specialists, we cooperate with the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, the Employment Service, employers, participate in various training services projects, the best students have the opportunity to do internships in foreign vocational training institutions and sewing companies under Erasmus +. After completing the training programs, students obtain vocational training diplomas as a tailor, cutter-designer and successfully work in textile and sewing industry companies, establish their own companies. Former students, current sewing specialists are the pride of our training center.
The registered office address of the institution is Žirmūnų str. 143, Vilnius, phone: 8 (5) 277 6701, e-mail: E-mail: info@mczirmunai.lt.
Signing this application form-contract which has legal power, we agree without any stipulations with regulations
of participation at the trade fair Baltic Fashion & Textile Vilnius
Pasirašydami šių juridinų galių turinčių paraišką-sutartį, mes be išlygų pripažįstame dalyvavimo
parodoje „Baltic Fashion & Textile vilnius“ reglamentą
Organizatorius:
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija
Savanorių pr. 22-201, LT-03116 Vilnius
Įmonės kodas: 120707849
Tel.: +370 5 2790131, +370 600 15109
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sąskaita: LT46 4010 0424 0393 7944
Luminor Bank AS, Banko kodas 40100, Luminor|DNB SWIFT: AGBLLT2X
Projekto vadovė: Vilma Akelaitienė
Data
Įmonės antspaudas:
Organizer:
Lithuanian Apparel and Textile Industry Association
Savanorių str. 22-201, LT-03116 Vilnius
Company reg. No. 120707849
Ph.: +370 5 2790131, +370 600 15109
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Account LT46 4010 0424 0393 7944
Luminor Bank AS, Bank code 40100, Luminor|DNB SWIFT: AGBLLT2X
Project Manager: Vilma Akelaitienė
Date
Company Stamp:
Parodos dalyvis:
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius, Lithuania
Įmonės kodas: 120404485
Tel.: +370 5 277 6707, faks.:
El. paštas: komercija@vzdrmc.lt
Įmonės vadovas (atsakingas asmuo)
Data
Įmonės antspaudas:
Exhibitor:
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius, Lithuania
Company reg. No. 120404485
Ph.: +370 5 277 6707, fax.:
E-mail: komercija@vzdrmc.lt
Company Manager (authorized person)
Date
Company Stamp:

Community - Latest Photos

No photos uploaded yet.
Ladbrokes Review L.BetRoll