THE BIGGEST FASHION
AND TEXTILE FAIR IN THE BALTIC STATES
16-18 September, 2021
Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO
KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS
Stand no:
1.18
Stendas:
1.18
Company name:KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS
Registration no: 190974424
VAT no:
Company is: Service provider,  
Įmonės pavadinimas:KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS
Įmonės kodas: 190974424
PVM kodas:
Įmonė: Service provider,  
Contact Information
Address: Puodžių 10, LT-92127 Klaipėda, Lithuania
Tel.: +370 46 313682 , Fax:
Contact person: Daiva Blinstrubienė, siuvimo skyriaus vedėja
Kontaktinė informacija
Adresas: Puodžių 10, LT-92127 Klaipėda, Lithuania
Tel.: +370 46 313682 , Faks:
El. paštas: sekretorius@ktmc.lt
Kontaktinis asmuo: Daiva Blinstrubienė, siuvimo skyriaus vedėja
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (Lietuvių kalba):
Klaipėdos technologijų mokymo centras – profesinė mokykla, kurioje, įgyvendinus projektą „Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos tekstilės produkcijos gamybos sektorinis praktinio mokymo centras“, VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-001, įkurtas vienintelės Lietuvoje Tekstilės produkcijos gamybos sektorinis praktinio mokymo centras. Mokykla toliau sėkmingai tęsia siuvimo srities specialistų profesinio mokymo tradicijas. Čia ruošiami siuvėjai, sukirpėjai-konstruktoriai, teikiami formalaus ir neformalaus profesinio mokymo kursai. Pagrindinio ugdymo programas baigę mokiniai kartu su profesine kvalifikacija gali įgyti vidurinį išsilavinimą. Klaipėdos technologijų mokymo centre taip pat organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir mokymai bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojams, profesinių mokyklų profesijos mokytojams, siuvimo įmonių specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Siuvimo besimokantys asmenys naudojasi „Juki“, „Dukopp Adler“ ir „Strobel“ firmų universaliosiomis ir specialiosiomis (kailių ir odos siuvimo, kraštų apmėtymo, kilpų siuvimo) siuvimo mašinomis, automatais ir pusautomačiais (kišenių siuvimo automatas „Durkopp Adler“, siuvinėjimo automatas „Barudan“), lyginimo įranga („Veit“ lyginimo stalai, garo-oro manekenas, lyginimo presas, dubliavimo presas). Būsimieji sukirpėjai-konstruktoriai mokosi konstruoti ir/arba modeliuoti programine įranga „Accumark“, „Kaledo Style“, „Clo3D“. Centre galima išmokti naudotis Gerber Technology automatizuota sukirpimo įranga. Čia kuriamos drabužių kolekcijos, kurios pristatomos mokyklos, Klaipėdos miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose bei parodose.
Klaipėdos technologijų mokymo centre turimi techniniai ir intelektiniai ištekliai atitinka darbo rinkos ir besimokančiųjų poreikius. Mokymo įstaigą pasirenka vis daugiau asmenų ne tik iš Klaipėdos regiono, bet ir visos šalies.
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (Anglų kalba):
Company’s profile, products/services description:
Klaipėda Technology Training Centre is a vocational school including a structural subdivision - Textile production sectoral practical training centre, which is the only in Lithuania and was established under the ESF project No. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-001. The training institution successfully continues its traditions in training of dressmaking /tailoring professionals. The Centre provides vocational training for dressmakers, tailors, cutters-constructors, delivers formal and informal vocational training courses of dressmaking field. Students with basic education are provided with opportunities to obtain not only vocational qualification but also secondary education. Klaipėda Technology Training Centre also organizes qualification development seminars and workshops for technology teachers of secondary schools and gymnasiums, vocational teachers of vocational schools of all over Lithuania, professionals of dressmaking enterprises and other concerned persons.
Trainers during dressmaking vocational training can use universal and special sewing machines Juki, Dukopp Adler and Strobel and of other brands, automatic and semi-automatic sewing machines (including those for embroidery (Barudan), pocket-making, hole-making, etc.), ironing and steaming equipment and presses Veit. Future cutter-constructers learn how to use automated cutting system Gerber Technology, software Accumark, Kaledo Style and Clo3D. Students make fashion collections, which are presented at the Centre, various events of Klaipėda, national and international events and exhibitions.
Technical and intellectual resources of Klaipėda Technology Training Centre meet needs of the labour market and learners. The training institution is being chosen by increasing number of students not only from Klaipėda region but also from all over the country.
Trade marks:
Prekiniai ženklai:
KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS
Product groups
Prekių grupės
Machinery, Technologies & Logistics:
33. Technologies,  39. Service,  
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (Lietuvių kalba):
Klaipėdos technologijų mokymo centras – profesinė mokykla, kurioje, įgyvendinus projektą „Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos tekstilės produkcijos gamybos sektorinis praktinio mokymo centras“, VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-001, įkurtas vienintelės Lietuvoje Tekstilės produkcijos gamybos sektorinis praktinio mokymo centras. Mokykla toliau sėkmingai tęsia siuvimo srities specialistų profesinio mokymo tradicijas. Čia ruošiami siuvėjai, sukirpėjai-konstruktoriai, teikiami formalaus ir neformalaus profesinio mokymo kursai. Pagrindinio ugdymo programas baigę mokiniai kartu su profesine kvalifikacija gali įgyti vidurinį išsilavinimą. Klaipėdos technologijų mokymo centre taip pat organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir mokymai bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojams, profesinių mokyklų profesijos mokytojams, siuvimo įmonių specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Siuvimo besimokantys asmenys naudojasi „Juki“, „Dukopp Adler“ ir „Strobel“ firmų universaliosiomis ir specialiosiomis (kailių ir odos siuvimo, kraštų apmėtymo, kilpų siuvimo) siuvimo mašinomis, automatais ir pusautomačiais (kišenių siuvimo automatas „Durkopp Adler“, siuvinėjimo automatas „Barudan“), lyginimo įranga („Veit“ lyginimo stalai, garo-oro manekenas, lyginimo presas, dubliavimo presas). Būsimieji sukirpėjai-konstruktoriai mokosi konstruoti ir/arba modeliuoti programine įranga „Accumark“, „Kaledo Style“, „Clo3D“. Centre galima išmokti naudotis Gerber Technology automatizuota sukirpimo įranga. Čia kuriamos drabužių kolekcijos, kurios pristatomos mokyklos, Klaipėdos miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose bei parodose.
Klaipėdos technologijų mokymo centre turimi techniniai ir intelektiniai ištekliai atitinka darbo rinkos ir besimokančiųjų poreikius. Mokymo įstaigą pasirenka vis daugiau asmenų ne tik iš Klaipėdos regiono, bet ir visos šalies.
Company’s profile, products/services description:
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas (anglų kalba):
Klaipėda Technology Training Centre is a vocational school including a structural subdivision - Textile production sectoral practical training centre, which is the only in Lithuania and was established under the ESF project No. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-001. The training institution successfully continues its traditions in training of dressmaking /tailoring professionals. The Centre provides vocational training for dressmakers, tailors, cutters-constructors, delivers formal and informal vocational training courses of dressmaking field. Students with basic education are provided with opportunities to obtain not only vocational qualification but also secondary education. Klaipėda Technology Training Centre also organizes qualification development seminars and workshops for technology teachers of secondary schools and gymnasiums, vocational teachers of vocational schools of all over Lithuania, professionals of dressmaking enterprises and other concerned persons.
Trainers during dressmaking vocational training can use universal and special sewing machines Juki, Dukopp Adler and Strobel and of other brands, automatic and semi-automatic sewing machines (including those for embroidery (Barudan), pocket-making, hole-making, etc.), ironing and steaming equipment and presses Veit. Future cutter-constructers learn how to use automated cutting system Gerber Technology, software Accumark, Kaledo Style and Clo3D. Students make fashion collections, which are presented at the Centre, various events of Klaipėda, national and international events and exhibitions.
Technical and intellectual resources of Klaipėda Technology Training Centre meet needs of the labour market and learners. The training institution is being chosen by increasing number of students not only from Klaipėda region but also from all over the country.
Signing this application form-contract which has legal power, we agree without any stipulations with regulations
of participation at the trade fair Baltic Fashion & Textile Vilnius
Pasirašydami šių juridinų galių turinčių paraišką-sutartį, mes be išlygų pripažįstame dalyvavimo
parodoje „Baltic Fashion & Textile vilnius“ reglamentą
Organizatorius:
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija
Savanorių pr. 22-201, LT-03116 Vilnius
Įmonės kodas: 120707849
Tel.: +370 5 2790131, +370 600 15109
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sąskaita: LT46 4010 0424 0393 7944
Luminor Bank AS, Banko kodas 40100, Luminor|DNB SWIFT: AGBLLT2X
Projekto vadovė: Vilma Akelaitienė
Data
Įmonės antspaudas:
Organizer:
Lithuanian Apparel and Textile Industry Association
Savanorių str. 22-201, LT-03116 Vilnius
Company reg. No. 120707849
Ph.: +370 5 2790131, +370 600 15109
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Account LT46 4010 0424 0393 7944
Luminor Bank AS, Bank code 40100, Luminor|DNB SWIFT: AGBLLT2X
Project Manager: Vilma Akelaitienė
Date
Company Stamp:
Parodos dalyvis:
KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS
Puodžių 10, LT-92127 Klaipėda, Lithuania
Įmonės kodas: 190974424
Tel.: +370 46 313682, faks.:
El. paštas: sekretorius@ktmc.lt
Įmonės vadovas (atsakingas asmuo)
Data
Įmonės antspaudas:
Exhibitor:
KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS
Puodžių 10, LT-92127 Klaipėda, Lithuania
Company reg. No. 190974424
Ph.: +370 46 313682, fax.:
E-mail: sekretorius@ktmc.lt
Company Manager (authorized person)
Date
Company Stamp:

Community - Latest Photos

No photos uploaded yet.
Ladbrokes Review L.BetRoll